фото: 8
квартира на часы

1 час20 USD2 часа25 USD3 часа20 - 35 USD

1 BR.

фото: 8
квартира на часы

1 час20 USD2 часа30 USD3 часа20 - 40 USD

1 BR., berths: 2

фото: 5
apartment

1 час20 USD2 часа30 USD3 часа30 - 40 USD

1 BR., berths: 2

фото: 10
apartment

1 час25 USD2 часа40 USD3 часа30 - 50 USD

1 BR., berths: 2

фото: 5
apartment
метро Пушкинская.  Квартира на сутки, на часы.

1 час10 USD2 часа20 USD3 часа20 - 30 USD

1 BR., berths: 2+1

фото: 3
commercial real estate

3 часа4 USD

5 BR., berths: 50

commercial real estate

3 часа41 USD

berths: 2

фото: 11
apartment

3 часа75 USD

2 BR.

фото: 6
apartment

3 часа70 USD

2 BR., berths: 2+2

фото: 5
apartment

3 часа25 - 50 USD

1 BR., berths: 2